Štambilji , Žigovi , Pečati

Nudimo Vam štambilje na automatima poznatog svjetskog proizvođača Shiny.

Postoje pravokutni, kvadratni, okrugli, ovalni štambilji, datumari, numeratori, džepni i olovka štambilji. U ponudi imamo i štambilje na drvenim ručkama raznih dimenzija, kao i izradu suhih žigova.

Vaš štambilj možete oblikovati sami ili ćemo Vam mi predložiti idejno rješenje.

Tvrtka za izradu štambilja mora donijeti na uvid rješenje o registraciji tvrtke. Tekst štambilja mora biti isti kako je navedeno na rješenju. Na štambilj se još može dodati:

OIB, broj telefona, faxa, mobitela, e-mail ili web adresa.

Obrtnik mora donijeti obrtnicu na uvid, na kojoj pod stavkom 2. - naziv obrta piše ono što mora stajati na štambilju- naziv, djelatnost, vlasnik i sjedište obrta.

Ukoliko posjedujete vlastiti ispravni automat možete naručiti i samo gumicu s tekstom.

Tekst na štambilju može biti i neposlovan, odnosno može sadržavati samo Vaš potpis ili bilo koji drugi tekst koji Vam je potreban.

Nudimo i veliki izbor jastučića za štambilje(ulošci natopljeni tintom za zamjenu u automatima), tinti i dvije veličine kožnih etuia.

POSEBNA PONUDA

Izdrada štambilja i pločica za vrata za samo 10 minuta!!!!!

U video prilogu je prikazan proces izrade žigova na laserskim strojevima.

Video